Instrukcja użytkownika

1.1          Instrukcja obsługi dla studenta i absolwenta

1.1.1       Części składowe portalu

Portal składa się z:

-  menu użytkownika - służącego do zarządzania kontem

-  menu głównego - służące go do poruszania się po serwisie (po kliknięciu pozycji rozwija się podmenu)

-  wersji językowych - wersja angielska dostępna tylko w wybranych częściach portalu

-  nawigacja okruszkowa - pokazuje w którym miejscu portalu znajduje się użytkownik

-  wyszukiwarka treści w portalu

-  treści strony

-  stopki

1.1.2       Ekran niezalogowany

Strona główna ekranu prezentuje skrótowe informacje na temat nowych ofert pracy, najnowsze raporty oraz aktualności. Każdą z treści można podejrzeć klikając na jej tytuł bądź na przycisk "więcej", natomiast wybierając przycisk pod listą przechodzimy po podstrony z listą odpowiednich treści.

1.1.3       Rejestracja

Aby w pełni korzystać ze wszystkich treści zamieszczonych w portalu należy założyć konto. W tym celu klikamy przycisk "Rejestracja".

Ukazuje nam się ekran z formularzem. Kolejno określamy:

- jakiego typu użytkownikiem jesteśmy

- wymagane dane osobowe

- hasło (hasło dla zwiększonego bezpieczeństwa powinno zawierać małe i duże litery oraz cyfry)

- zatwierdzamy przetwarzanie danych i regulamin (otrzymywanie newslettera nie jest wymagane i można to zmienić w późniejszym czasie).


Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Następnie klikamy rejestruj. Na podany adres email zostanie wysłany link aktywujący konto. Po jego kliknięciu będziemy w stanie przejść do logowania.

1.1.4       Logowanie

Aby zalogować się w serwisie klikamy przycisk "Zaloguj się".

Ukazuje nam się ekran, w którym podajemy swój e-mail i hasło podane podczas rejestracji. Jeżeli konto jest aktywne (został kliknięty link aktywacyjny z e-maila wysłanego po rejestracji) użytkownik zostaje zalogowany.

W celu uniknięcia konieczności logowania się przy każdej z odwiedzin serwisu przed kliknięciem "Zaloguj" należy zaznaczyć opcję "Zapamiętaj mnie".

Z tego miejsca można również założyć nowe konto bądź przypomnieć hasło (wymagany jest adres e-mail).

1.1.5       Strona główna

Strona główna ekranu zalogowanego użytkownika prezentuje skrótowe informacje na temat nowych aktualności oraz ofert pracy. Każdą z treści można podejrzeć klikając na jej tytuł bądź na przycisk "więcej", natomiast wybierając przycisk pod listą przechodzimy do podstrony z listą odpowiednich treści.


Na menu użytkownika składa się:

- skrzynka

- profil (prowadzi do edycji profilu użytkownika)

- opcja wylogowania się

- tablica

- zakładki z treściami portalu (strona główna, kariera, wiedza, szkolenia, aktualności, forum)

1.1.6       Skrzynka

Skrzynka zawiera wiadomości oraz wydarzenia kierowane do użytkownika. Użytkownik może przełączać się między skrzynką odbiorczą, wysłanymi wiadomościami, wydarzeniami i wiadomościami usuniętymi za pomocą zakładek.

Lista zawiera wiadomości uszeregowane od najnowszej. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć listę wiadomości pojawiających się na stronie za pomocą pola tekstowego pod listą. Starsze wiadomości widoczne są pod kolejnymi stronami (jeżeli liczba wiadomości jest mniejsza bądź równa ilości przeznaczonej na stronie, stronicowanie jest wyłączone).

Nowe wiadomości posiadają status nieprzeczytane. Jeżeli po odczytaniu wiadomości chcemy przywrócić jej status nieprzeczytanej (aby była na górze listy jako priorytetowa) wybieramy ją poprzez zaznaczenie pola checkbox po prawej stronie listy i wybieramy z listy "Oznacz jako" odpowiednią pozycję. W ten sposób możemy modyfikować jedną lub kilka wiadomości - analogicznie działa usuwanie wiadomości.

1.1.7       Nowa wiadomość

Nową wiadomość tworzymy przez klikniecie przycisku "utwórz nową wiadomość" po lewej stronie ekranu. Otwiera się nowa strona z polami do wypełnienia.

Wiadomość możemy kierować bezpośrednio do wybranej osoby bądź do zdefiniowanej grupy odbiorców. Adresata wybieramy z rozwijanej listy. W przypadku konkretnej osoby należy podać jej numer indeksu, mail lub imię i nazwisko w celu weryfikacji. Po wypełnieniu tematu oraz treści klikamy "wyślij".

1.1.8       Podgląd wiadomości

Każda z wiadomości (odebrana, wysłana, znajdująca się w koszu) otwiera się jako nowa strona. Z tego miejsca możemy usunąć wiadomość bądź odpowiedzieć na nią - przy odpowiedzi pojawia się okno tworzenia odpowiedzi z wypełnionym już polem numer indeksu/e-mail/imię i nazwisko w przypadku konkretnej osoby jako nadawcy.

1.1.9       Tworzenie wydarzenia

Nowe wydarzenie tworzymy przez kliknięcie przycisku "utwórz wydarzenie" nad listą wydarzeń. Otwiera się nowa strona w polami do wypełnienia.

Wydarzenie możemy skierować bezpośrednio do wybranej osoby bądź do grupy. Adresata wybieramy analogicznie jak przy wysyłaniu wiadomości. Określamy nazwę i opis wydarzenia. Datę rozpoczęcia i zakończenia wybieramy poprzez kliknięcie ikony kalendarza - pojawia się wtedy kalendarz, na którym wybieramy dzień. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia ustalamy wybierając z listy rozwijanej wybrana godzinę i minutę. Po wypełnieniu tematu oraz treści klikamy "wyślij".

1.1.10   Wydarzenie

Strona wydarzenia zawiera wszystkie informacje o danym wydarzeniu (data, lokalizacja, opis, twórca).


Możemy potwierdzić swój udział, bądź odmówić udziału. Po potwierdzeniu nasza wizytówka (zdjęcie oraz imię i nazwisko) pojawi się na liście uczestników.


Klikając na imię i nazwisko uczestnika bądź autora możemy przejść do profilu danej osoby.

1.1.11   Widok profilu

Zawiera wszystkie zapisane przez użytkownika informacje. Im więcej zapisanych przez użytkownika informacji, tym większe prawdopodobieństwo o zainteresowanie wśród pracodawców korzystających z serwisu. Dodatkowo większa aktywność w profilu to dodatkowe punkty pozwalające na wzięcie udziału w szkoleniu e-learningowym. Profil oraz wszystkie dane zamieszczane w serwisie możemy edytować po kliknięciu przycisku "edytuj profil". Profil możemy usunąć z portalu po kliknięciu w przycisk „usuń profil”.

1.1.12   Edycja profilu

Edycja profilu jest podzielona na główne zakładki dla każdej z kategorii danych:


Dane konta - W tym miejscu zmieniamy informacje dotyczące naszego konta w serwisie. Należy uzupełnić pola oznaczone gwiazdką, każda z pozycji może być zapisana oddzielnie.


Dane osobowe - w tym miejscu uzupełniamy nasze dane. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W tej zakładce możemy też dodać swoje zdjęcie profilowe. Zdjęcie możemy wgrać na dwa sposoby - wpisując link do obrazu znajdującego się w intrenecie (przykładowo: http://adresstrony.pl/obraz.jpg) bądź klikając przycisk przeglądaj (otworzy nam to okno systemowe pozwalające na wyszukanie obrazu na naszym komputerze). Po zapisaniu danych obok pola ścieżki obrazu powinna pojawić się miniatura zdjęcia.

Edukacja - w tym miejscu dodajemy miejsca, w których odbyliśmy edukację. Klikając przycisk "dodaj szkołę" na liście tworzona jest nowa pozycja. Uzupełniamy wymagane dane (datę rozpoczęcia studiów ustalamy przez klikniecie ikonki kalendarza obok pola tekstowego) i zapisujemy edycję. W przypadku jeżeli dodane jest kilka pozycji, widoczne są one jako wąskie belki. Klikniecie przycisku "Edytuj" spowoduje rozwinięcie belki i wyświetlenie pól do uzupełnienia. Do każdej pozycji możemy dodać plik PDF/JPG (np. dyplom ukończenia studiów).

Kursy/Szkolenia – w tym miejscu możemy dodać dodatkowe kursy i szkolenia, które ukończyliśmy oraz dołączyć plik PDF/JPG (np. certyfikat ukończenia kursu).

Doświadczenie - w tym miejscu dodajemy miejsca, w których pracowaliśmy. Edycja odbywa się analogicznie do edycji zakładki "Edukacja".


Kwalifikacje - w tym miejscu wymieniamy nasze kwalifikacje i umiejętności oraz posiadaną znajomość języków. Nową pozycję umiejętności bądź języka dodajemy poprzez wybór z listy rozwijanej. W każdej chwili możemy usunąć zbędną/błędną pozycję klikając przycisk „usuń”.


Subskrypcja - w tym miejscu możemy ustawić powiadomienia o nowych ofertach, które chcemy otrzymywać. W tym celu klikamy przycisk „dodaj”. Wyświetlają się pola dotyczące szczegółów planowanej subskrypcji.


Zainteresowania - w tym miejscu uzupełniamy nasze zainteresowania.

1.1.13   Forum

W tym miejscu możemy podzielić się informacjami z innymi użytkownikami. Strona główna forum zawiera listę działów forum stworzonych przez moderatora, w każdym dziale widoczna jest lista wątków założonych przez użytkowników. Jako użytkownik, oprócz przeglądania wątków, możemy również stworzyć nowy wątek oraz modyfikować/usuwać stworzone przez nas wątki. Najnowsze wpisy na forum widoczne są na tablicy na stronie głównej.

1.1.14   Wątek forum

W tym miejscu znajdują się poszczególne wypowiedzi w wątku. Jako użytkownik możemy odpowiadać na posty innych oraz dodawać nowe posty za pomocą przycisku "Dodaj post".

Jeżeli jesteśmy autorami wątku, możemy również zarządzać postami innych użytkowników oraz całym wątkiem. W tym celu używamy przycisku "Edytuj post" (jeżeli chcemy modyfikować wypowiedź użytkownika) bądź przycisku "usuń wątek" (jeżeli chcemy usunąć wszystkie wypowiedzi - łącznie z naszymi).

1.1.15   Oferty pracy, stażu i praktyk

Po prawej stronie ekranu głównego przedstawione są najnowsze oferty zamieszczone przez pracodawcę, w podziale na oferty pracy, stażu i praktyk. Aby zapoznać się ze szczegółami danej oferty należy kliknąć przycisk „więcej”. Aby zobaczyć wszystkie oferty należy kliknąć przycisk „Zobacz więcej ofert”. Do ofert pracodawców mamy też dostęp poprzez zakładkę Kariera.

1.1.16   Aktualności

U dołu ekranu głównego widoczne są najnowsze aktualności. Aby zapoznać się ze szczegółami danej aktualności należy kliknąć przycisk „pokaż”. Aby zobaczyć wszystkie aktualności należy kliknąć przycisk „Zobacz wszystkie aktualności”. Do aktualności i ogłoszeń mamy też dostęp poprzez zakładkę Aktualności.

 

1.2          Instrukcja obsługi dla pracodawcy

1.2.1       Części składowe portalu

Portal składa się z:

- menu użytkownika - służącego do zarządzania kontem

- menu głównego - służące go do poruszania się po serwisie (po kliknięciu pozycji rozwija się podmenu)

- wersji językowych - wersja angielska dostępna tylko w wybranych częściach portalu

- nawigacja okruszkowa - pokazuje w którym miejscu portalu znajduje się użytkownik

- wyszukiwarka treści w portalu

- treści strony

- stopki

1.2.2       Rejestracja

Aby w pełni korzystać ze wszystkich treści zamieszczonych w portalu należy założyć konto. W tym celu klikamy przycisk "Rejestracja".


Ukazuje nam się ekran z formularzem. Kolejno określamy:

- swoją rolę na portalu - Pracodawca

- wymagane dane (nazwa firmy, regon i e-mail)

- hasło (hasło dla zwiększonego bezpieczeństwa powinno zawierać małe i duże litery oraz cyfry)

- język, w którym będziemy korzystać z portalu

- akceptację regulaminu


Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


Następnie klikamy rejestruj. Na podany adres email zostanie wysłany link aktywujący konto. Po jego kliknięciu będziemy w stanie przejść do logowania.

1.2.3       Logowanie

Aby zalogować się w serwisie klikamy przycisk "Zaloguj się".

Ukazuje nam się ekran, w którym podajemy swój e-mail i hasło podane podczas rejestracji. Jeżeli konto jest aktywne (został kliknięty link aktywacyjny z emaila wysłanego po rejestracji) użytkownik zostaje zalogowany.


W celu uniknięcia konieczności logowania się przy każdej z odwiedzin serwisu przed kliknięciem "Zaloguj" należy zaznaczyć opcję "Zapamiętaj mnie".


Z tego miejsca można również założyć nowe konto bądź przypomnieć hasło (wymagany jest adres e-mail).

1.2.4       Strona główna

Strona główna ekranu zalogowanego użytkownika Pracodawca prezentuje skrótowe informacje na temat nowych kandydatów w Koszyku pracowników, najnowszych raportów oraz aktualności i ogłoszeń. Każdą z treści można podejrzeć klikając na jej tytuł bądź na przycisk "więcej", natomiast wybierając przycisk pod listą przechodzimy po podstrony z listą odpowiednich treści.


Na menu użytkownika składa się:

- Skrzynka

- Profil (prowadzi do ustawień profilu firmy)

- Opcje wylogowania się

- Zakładki z treściami portalu (strona główna, moje oferty, kandydaci, wiedza, aktualności)

1.2.5       Skrzynka

Skrzynka zawiera wiadomości oraz wydarzenia kierowane do użytkownika. Użytkownik może przełączać się między skrzynką odbiorczą, wysłanymi wiadomościami i wiadomościami usuniętymi za pomocą zakładek.

Lista zawiera wiadomości uszeregowane od najnowszej. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć listę wiadomości pojawiających się na stronie za pomocą pola tekstowego pod listą. Starsze wiadomości widoczne są pod kolejnymi stronami (jeżeli liczba wiadomości jest mniejsza bądź równa ilości przeznaczonej na stronie, stronicowanie jest wyłączone).

Nowe wiadomości posiadają status nieprzeczytane. Jeżeli po odczytaniu wiadomości chcemy przywrócić jej status nieprzeczytanej (aby była na górze listy jako priorytetowa) wybieramy ją poprzez zaznaczenie pola checkbox po prawej stronie listy i wybieramy z listy "Oznacz jako" odpowiednią pozycję. W ten sposób możemy modyfikować jedną lub kilka wiadomości - analogicznie działa usuwanie wiadomości.

Dodatkową funkcją skrzynki jest archiwizowanie wysyłanych z poziomu Koszyka zaproszeń do kandydatów oraz aplikacji na nasze oferty. Wysłane zaproszenia na rozmowy pojawiają się w folderze Wysłane, natomiast aplikacje na oferty pracy pojawiają się w folderze Wiadomości.

1.2.6       Nowa wiadomość

Nową wiadomość tworzymy przez klikniecie przycisku "utwórz nową wiadomość" po lewej stronie ekranu. Otwiera się nowa strona z polami do wypełnienia.

Wiadomość możemy kierować bezpośrednio do wybranej osoby bądź do zdefiniowanej grupy odbiorców. Adresata wybieramy z rozwijanej listy. W przypadku konkretnej osoby należy podać jej numer indeksu, mail lub imię i nazwisko w celu weryfikacji. Po wypełnieniu tematu oraz treści klikamy "wyślij".

1.2.7       Podgląd wiadomości

Każda z wiadomości (odebrana, wysłana, znajdująca się w koszu) otwiera się jako nowa strona. Z tego miejsca możemy usunąć wiadomość bądź odpowiedzieć na nią - przy odpowiedzi pojawia się okno tworzenia odpowiedzi z wypełnionym już polem numer indeksu/e-mail/imię i nazwisko w przypadku konkretnej osoby jako nadawcy.

1.2.8       Widok profilu

Profil pracodawcy zawiera wszystkie informacje na temat firmy. Profil oraz wszystkie dane zamieszczane w serwisie możemy edytować po kliknięciu przycisku "edytuj profil".


Pod danymi firmy znajduje się lista oferty dodanych przez pracodawcę. Pracodawca może podejrzeć każdą z ofert lub przejść do koszyka kandydatów (listy osób które aplikowany na stanowisko z ogłoszenia). U dołu strony umieszczone są komentarze użytkowników na temat danej firmy.

1.2.9       Edycja profilu

Edycja profilu jest podzielona na główne zakładki dla każdej z kategorii danych:


Dane konta - W tym miejscu zmieniamy informacje dotyczące naszego konta w serwisie. Należy uzupełnić pola oznaczone gwiazdką, każda z pozycji może być zapisana  oddzielnie.


Logo możemy wgrać na dwa sposoby - wpisując link do obrazu znajdującego się w intrenecie (przykładowo: http://adresstrony.pl/obraz.jpg) bądź klikając przycisk przeglądaj (otworzy nam to okno systemowe pozwalające na wyszukanie obrazu na naszym  komputerze). Po zapisaniu danych obok pola ścieżki obrazu powinna pojawić się miniatura logotypu.


Wersja językowa portalu – pracodawcy mogą korzystać z anglojęzycznej wersji portalu. Zmiana języka może się odbyć jedynie w edycji profilu.


Dane firmy - w tym miejscu uzupełniamy nasze dane. Należy uzupełnić pola oznaczone gwiazdką.


Branże dodajemy poprzez klikniecie ikonki plusa (dodanie nowej pozycji) oraz wybranie branży z listy dostępnych branż. W każdej chwili możemy usunąć  zbędną/błędną pozycję klikając ikonę minusa.

1.2.10   Moje oferty

Jest to lista ofert pracy zamieszczonych przez pracodawcę. Pracodawca może podejrzeć każdą z ofert lub przejść do koszyka kandydatów (listy osób, które aplikowany na stanowisko z ogłoszenia).

1.2.11   Dodawanie oferty

Aby dodać ofertę klikamy przycisk „Dodaj ofertę” w liście ofert.  Zostaje otwarta strona z formularzem. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza.


Targetowany kierunek studiów dodajemy poprzez klikniecie ikonki plusa (dodanie nowej pozycji) oraz wybranie kierunku z listy dostępnych kierunków. W każdej chwili możemy usunąć zbędną/błędną pozycję klikając ikonę minusa.
Okres obowiązywania oferty – oferta będzie widoczna dla użytkownika w terminie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Datę ustalamy poprzez kliknięcie ikony kalendarza (pojawia się kalendarz do wyboru zdjęcia).

1.2.12   Potencjalni kandydaci

Pracodawca może zaprosić na rozmowę dowolna osobę zarejestrowaną na portalu (która wyraziła na to zgodę). Aby ułatwić przeszukiwanie listy użytkowników istnieje możliwość użycia filtrów pozwalających zawęzić listę na podstawie określonych kryteriów (umiejętności i kompetencje/kierunek studiów/data zakończenia studiów/branża/zawód).

1.2.13   Koszyk kandydatów

W tym miejscu zebrani są użytkownicy, którzy są potencjalnymi kandydatami na stanowisko pracy z danej oferty. Każda pozycja z listy może być zaakceptowana lub odrzucona (kandydatura użytkownika przeniesiona zostaje wtedy do odpowiedniej zakładki).

Zakładki dzielimy na:

Nowe – lista nowych zgłoszeń kandydatów
Wybrane – lista zaakceptowanych kandydatów
Odrzucone – lista odrzuconych kandydatur
Moi kandydaci – lista osób zaproszonych na rozmowę przez pracodawcę z zakładki Wybrane.

1.2.14   Wiedza

W tej zakładce pracodawca ma dostęp do raportów opublikowanych na portalu oraz do artykułów branżowych umieszczonych w Bazie Wiedzy.

1.2.15   Aktualności

W tym miejscu pracodawca ma dostęp do aktualności i ogłoszeń zamieszczonych na portalu.


Pełna wersja instrukcji dostępna tutaj:

Pobierz plik 1